تولدماه شهریور

تولد پسران عزیزمتولدين شهریور مبارک. 

گرچه گل های قشنگمون در مدرسه حضور ندارند اما ما جایشان را سبز میداریم و تولدشان را تبریک میگویم.

 ساميار طالبي
سيد راژان سادات مظلومي
امير علي ستودگان
محمد حسين زارع
آروين صفري
ساميار فلاح
ابوالفضل فلاح
امير علي تسلي
ابوالفضل فلاحت کار
امير علي خدادادي
امير حسين رشيدي
امير سام يادگاري
آرشا پورزکي
بنيامين خوشکار
ابوالفضل شعباني مقدم

 heartپسران گلم تولدتان مبارک و از ایزد منان برایتان شادی، سلامتی و سربلندی آرزو دارم .heart