جلسه ستاد بازگشایی دبستان طلوع فجر

جلسه ستاد بازگشایی دبستان طلوع فجر  با حضور سرکار خانم سفیدکار،مدیریت دبستان، و معاونین در روز شنبه ۲۵مرداد تشکیل گردید. بررسی چالش‌های آموزش مجازی در دبستان و ارائه راهکارها، پیگیری و گزارش‌دهی روند فعالیت‌ها، بررسی و بازخوانی بخشنامه جدید آموزش و پرورش در این خصوص، از اهم محوریت این جلسه بود.
به امید آغاز سال تحصیلی پرنشاط و پویا