کسب موفقیت در مسابقه پرسش مهر

دانش آموزان عزیز دبستان طلوع فجر در مسابقه پرسش مهر درخشیدند.

 دانش آموزان عزیز دبستان طلوع فجر در مسابقه پرسش مهر درخشیدند.  
*امیرعلی تسلی مقام دوم رنگ آمیزی با مداد رنگی
*گروه سرود(طاها سوادزاده،امیرحسین کاولکار ،شایان فرمانده بحری،امید گلزاد،آرسام محرمی،آرین پوریحیی زاده،محمدحسین اصل نژاد،مهدی حسینی،سهند کاظمی،ماهان محمودی،ابوالفضل شعبانی،امیرسام یادگاری و آرشا پورزکی) مقام سوم
کسب این موفقیت را به این دانش آموزان عزیز و همه اعضای محترم دبستان طلوع فجر تبریک عرض مینماییم. به امید موفقیت روزافزون