سالگرد ارتحال امام خميني (ره) تسليت باد

اماما حرمت ایران تو بودی / تمام روح این سامان تو بودی

ز چشمم سیل اشک سرخ جاری است / دلم سرشار از ابر بهاری است . . .

سالگرد رحلت  امام خمینی(ره) تسلیت باد