متولدين ماه  خرداد

 

heartتولد پسران عزیزمتولدين خرداد مبارک 

گرچه گل های قشنگمون در مدرسه حضور ندارند اما ما جایشان را سبز میداریم و تولدشان را تبریک میگوييم.heart

محمدهادي پاغنده،کسري مطواعي
اميد گل زاد ، آرين پور يحيي زاده
علي خدابنده ، محراب محمدي
سيد محمد طاها موسوي زاده
اشکان ابراهيمي ،امير علي آراسته
سام جهان بين ، ماهان مجتبايي
امير علي صفري ، سياوش بارده
امير عباس جاويد ،راوش راستي
سيد محمد ميعاد شفيعي
حميد رضا غلامعلي پور
امير عباس احمري

heartپسران گلم تولدتان مبارک و از ایزد منان برایتان شادی، سلامتی و سربلندی آرزو دارم .heart