مسابقه درازنشست به صورت مجازي

مجتمع آموزش ابتدايي طلوع فجر به صورت مجازي مسابقه دراز نشست  را بين پايه هاي چهارم تا ششم برگزار کرده است ."آقاي امير رضا پور غلامي" دانش آموز پر تلاش پايه ششم مقام اول را در رقابت درازنشست در یک دقیقه را با 47 حرکت صحيح کسب نموده است.

*با تشکر از همکاري اولياءمحترم *