انتخاب انجمن اولیا و مربیان دبستان طلوع فجر در سطح کشوری

حضور انجمن اولیا و مربیان دبستان طلوع فجر در جمع
"انجمن های اولیا و مربیان برتر سطح کشوری  در سال تحصیلی98-97"
 افتخاردیگریست که بر تارک مجتمع آموزشی طلوع فجر درخشید.

 

حضور انجمن اولیا و مربیان دبستان طلوع فجر در جمع
"انجمن های اولیا و مربیان برتر سطح کشوری  در سال تحصیلی98-97"
 افتخاردیگریست که بر تارک مجتمع آموزشی طلوع فجر درخشید.
این موفقیت را به تمام خانواده محترم مجتمع آموزشی طلوع فجر پسران  تبریک عرض مینماییم و از انجمن اولیا و مربیان که دلسوزانه و مدبرانه در سال تحصیلی98-97 در کنارمان بودند, کمال سپاسگزاری را داریم(متعاقباً از این عزیزان در زمان مناسب به صورت حضوری قدردانی می گردد).

شایان ذکر است انجمن اولیا و مربیان دبستان طلوع فجر در سال تحصیلی 97-96 نیز  به کسب رتبه برتر استانی نائل گشته بود.

از درگاه ایزد منان توفیقات بیشتر برای خدمتی سرشار از شور و نشاط و مملو از توکل الهی در جهت رشد و شکوفایی مجتمع آموزشی طلوع فجر را خواستاریم.